Folsom Lake Toyota

  • 12747 Folsom Blvd, Folsom, 95630